Sinds 25 mei 2018 is er een nieuwe wet voor privacy gekomen:

De praktijk houdt zich strikt aan de voorschriften volgens de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermt de gegevens en privacy van mensen. De wet is een vervolg op de Wkkgz van 1-1-2017 en aangescherpt in de WTZa vanaf januari 2022.

Voor mijn praktijk houdt dit in:

 • Dossiers worden beveiligd opgeslagen voor de verplichte wettelijke termijn volgens de wet WGBO van minimaal 20 jaar (of 20 jaar vanaf het moment van 18 jaar worden). Hierin staan ook NAW, geboortedatum, verzekering, email, als tevens idem in de beveiligde administratie.
 • De gegevens van uw dossier zijn niet toegankelijk voor derden, behalve bij een contract voor bv IT hulp of waarneming.
 • Ik heb geheimhoudingsplicht over alles wat mij toevertrouwd is, terwijl u recht heeft op info en uitleg over behandeling en opties. In het openbaar overleggen is niet toegestaan.
 • Alleen de minimale gegevens staan op uw Zorgnota, die u zelf krijgt en om in te dienen voor vergoeden en in het elektronisch recept bij bestelling Hahnemann Apotheek met uw e-mailadres en verzekering staan in het beveiligde administratiesysteem. Daar en op uw Zorgnota, die u zelf krijgt en in het elektronisch recept bij bestelling Hahnemann Apotheek van homeopathische medicijnen staat: behandeldatum, naam, adres, geboortedatum
 • Mail is onvoldoende beveiligd en niet geschikt voor overleg, tenzij op afspraak direct opgeslagen en verwijderd uit de mail, veiliger is sms mobiel, hier op een toestel zonder internet.
 • Alleen na toestemming van u kan er:
  – met een arts of behandelaar zonodig overlegd worden.
  – na verwijzing naar mij voor behandeling, betreffende arts op de hoogte worden gehouden over voortgang behandeling.
 • Er wordt toestemming voor behandeling WGBO getekend waarin o.a.:
  – zonodig anoniem intercollegiaal overleg wordt toegestemd, als ook na overleg en schriftelijk toestemming voor overleg met uw arts voor o.a. een diagnose.
  – uw naam en remedies bij waarneming toegestemd gegeven, en voor het vastleggen van uw klachten, behandeldoel, remedies, polisnummer, naw gegevens en email-adres en andere info die u of betrokkenen gaven in een beveiligd dossier

Heeft u vragen over privacy, belt u gerust.

Privacy over gebruik van de website:

 • Review plaatsen: alleen door u zelf van google overgenomen.
 • Verder zal bij het gebruik van deze website informatie nooit worden gedeeld met externe partijen buiten het intern beheer van de website of voor andere doeleinden dan het laten functioneren van de website zelf
 • De inhoud van deze website is eigendom van mij inclusief alle teksten en afbeeldingen en is er auteursrecht van toepassing.
 • Als u inhoud over homeopathie wilt delen, verwijs dan naar deze website door de link door te geven
 • “Deze website gebruikt Google Analytics. Dit is privacy-vriendelijk ingesteld volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wordt gebruikt om te kunnen zien hoe er gebruik wordt gemaakt van deze website.
 • Leest u meer over inhoud van deze website onderaan op de pagina of via deze link Disclaimer-privacybeleidspagina

Klik hier voor: